Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hollands Warmte Service vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze web site. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze web site. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze web-site. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze web site en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Hollands Warmte Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze web site, voor schade door storingen of anderszins.

Hollands Warmte Service behoudt zich het recht voor om de informatie op deze web site op elk moment te wijzigen.

Inhoud

De inhoud van deze web site mag niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Links

Op deze web site zijn links opgenomen. Hollands Warmte Service is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de web site van Hollands Warmte Service is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.

E-mail

Hollands Warmte Service geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze web site, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.